ผู้บริโภคควรให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่กินไขมันมากเกินไป

สำหรับผู้บริโภคคำแนะนำในการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารเป็นอย่างดีและซื้อสินค้าที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเป็นศูนย์ดร. จิราภรณ์สิงขรรัตน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าว ผู้บริโภคควรให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่กินไขมันมากเกินไปในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นไขมันดีหรือไม่ดี ผู้ผลิตอาหารเช่นเบเกอรี่ควรหันไปใช้น้ำมันจากธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นปาล์มและน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปนเปื้อน

เพื่อทดแทนยาที่ไม่เป็นประโยชน์นายสุภราบุญทรัพย์หัวหน้าสำนักงานอาหารสัตว์ของเอฟดีเอกล่าวว่าการบังคับใช้มาตรการห้ามไขมันผสมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2019 อนุญาตให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 180 วันสามารถปรับเปลี่ยนกฎใหม่ได้